klientprywatny6

Wywóz nieczystości płynnych

Zastanawiasz się gdzie pozbyć się uciążliwych nieczystości. Najłatwiejszym i najpewniejszym sposobem pozbycia się nieczystości płynnych, odpadów odpowiedzialność za utylizację spocznie na NAS.

Wystawiamy karty przekazania odpadów.

polsuperwywoznieczystoci

Posiadamy beczkowozy o pojemności:

m3
m3