klientprywatny5

Wywóz gruzu w Big Bagach

W dzisiejszych czasach każdy remont  wiąże się z potrzebą usunięcia odpadów oraz gruzu. Dodatkowo problemy generuje fakt ,iż gruz i odpady pobudowlane nie są odpadami komunalnymi, przez co nie można ich w łatwy i dostępny sposób się ich pozbyć. Najłatwiejszym i najpewniejszym sposobem pozbycia się gruzu, odpadów odpowiedzialność za utylizację spocznie na NAS.

Wystawiamy karty przekazania odpadów.