klientprywatny4

Wywóz gruzu kontenerami

W dzisiejszych czasach każdy remont  wiąże się z potrzebą usunięcia odpadów oraz gruzu. Dodatkowo problemy generuje fakt ,iż gruz i odpady pobudowlane nie są odpadami komunalnymi, przez co nie można ich w łatwy i dostępny sposób się ich pozbyć. Najłatwiejszym i najpewniejszym sposobem pozbycia się gruzu, odpadów odpowiedzialność za utylizację spocznie na NAS.

Wystawiamy karty przekazania odpadów.

kontener

W naszej flocie posiadamy kontenerowce o pojemności:

m3
budowlane , gruz
m3
budowlane zmieszane, odpady zielone
m3
budowlane zmieszane
m3
budowlane zmieszane
polsupersprzet5